अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद

AKHIL BHARATIYA MARATHA SHIKSHAN PARISHAD

Sr. No. 103, Prashaskiya Bhawan, Shahu College Campus, Parvati, Pune- 411009.

Get in Touch

  Pune Office

  Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
  Sr. No. 103,
  "Prashaskiya Bhawan",
  Shahu College Campus, Parvati, Pune- 411009.

  Contact Numbers

  Tel.: (020) 24215142 ,
  (020) 24220382

  Email Us Now

  abmsparishad@gmail.com,